Xì Gà Patagas

Xì Gà Patagas

Xì gà Partagas được hàng triệu người trên toàn thế giới công nhận vì habanos được trình bày độc đáo. đầy đủ hương vị, chứa đầy hương thơm. Kể từ khi thương hiệu cigar cao cấp được hình thành vào năm 1845. thành công đã trùng hợp. Nhưng trên con đường được toàn cầu công nhận có một lượng fan trung thành. Đây là dòng Cigar Habana Cu Ba.

Xì Gà Patagas
Xì Gà Patagas

Xì gà Partagas Administrator

 • Corona Junior – 4​5⁄8″ × 40 (117 × 15.88 mm), Coronita, a petit corona
 • Corona Senior – 5​1⁄4″ × 42 (133 × 16.67 mm), Eminente, a corona
 • Culebras – 5​3⁄4″ × 39 (146 × 15.48 mm), Culebras, a culebra
 • Habanero – 4​7⁄8″ × 39 (124 × 15.48 mm), Belvedere, a short panetela
 • Lusitania – 7​5⁄8″ × 49 (194 × 19.45 mm), Prominente, a double corona
 • Mille Fleurs – 5​1⁄8″ × 42 (130 × 16.67 mm), Petit Corona, a petit corona
 • No. 1 – 6​3⁄4″ × 43 (171 × 17.07 mm), Dalia, a lonsdale
 • Partagás de Luxe – 5​1⁄2″ × 40 (140 × 15.88 mm), Crema, a corona
 • Petit Corona Especial – 5​1⁄4″ × 42 (133 × 16.67 mm), Eminente, a corona
 • Presidente – 6​1⁄4″ × 47 (159 × 18.65 mm), Taco, a perfecto
 • Princess – 5″ × 35 (127 × 13.89 mm), Conchita, a short panetela
 • Serie du Connaisseur No. 1 – 7​1⁄2″ × 38 (191 × 15.08 mm), Delicado, a long panetela
 • Serie du Connaisseur No. 2 – 6​1⁄2″ × 38 (165 × 15.08 mm), Parejo, a panetela
 • Serie du Connaisseur No. 3 – 5​5⁄8″ × 35 (143 × 13.89 mm), Carlota, a Palestine
 • Serie D No. 4 – 4​7⁄8″ × 50 (124 × 19.84 mm), Robusto, a Robotics
 • Serie D No. 5 – 4​1⁄3″ × 50 (110 × 19.84 mm), Serie D No. 5, a petit robusto
 • Serie D No. 6 – 3​1⁄2″ × 50 (90 × 19.84 mm), Serie D No. 6, a petit robusto
 • Serie E No. 2 – 5.5″ x 54 (140 x 21.43 mm), Duke, a robusto extra
 • Serie P No. 2 – 6​1⁄8″ × 52 (156 × 20.64 mm), Pirámide, a pyramid

Xì Gà Partagas Sort

 • Super Partagás – 5​1⁄2″ × 40 (140 × 15.88 mm), Crema, a corona
  Edición Limitada Releases
 • Pirámide (2000) – 6​1⁄8″ × 52 (156 × 20.64 mm), Pirámide, a pyramid
 • Serie D No. 3 (2001/re-release in 2006), – 5​5⁄8″ × 46 (143 × 18.26 mm), Corona Gorda, a grand corona
 • Serie D No. 2 (2003) – 6​1⁄8″ × 50 (156 × 19.84 mm), Doble, a robusto extra
 • Serie D No. 1 (2004) – 6​3⁄4″ × 50 (171 × 19.84 mm), Partagás No. 16, a double robusto
 • Serie D No. 5 (2008) – 4​1⁄3″ × 50 (110 × 19.84 mm), Serie D No. 5, a petit robusto
 • Serie D Especial (2010) – 5.6″ x 50 (141 x 50), Gordito, a robusto extra
 • Serie C No. 3 (2012) – 5.5″ x 48 (140 x 48), Hermoso No. 3, a grand corona
-43%
1,980,000Giá trên thị trường:
-31%
3,790,000Giá trên thị trường:
-31%
4,790,000Giá trên thị trường:
-35%
5,500,000Giá trên thị trường:
-39%
5,800,000Giá trên thị trường:
-26%
7,250,000Giá trên thị trường:
-43%
8,900,000Giá trên thị trường:
-42%
9,500,000Giá trên thị trường: